“แชมป์ถ้วยพระราชทานตอบปัญหากฎหมาย”

25 ม.ค. 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทีมชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ได้แก่ ทีมนักเรียนจากโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จากทีมเข้าร่วมประกวด 52 ทีม  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน