ขอเชิญร่วมงานและร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันศรีปทุม ประจำปี 2556

8 ม.ค. 2556

ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมงาน และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องใน “วันศรีปทุม ประจำปี 2556″  ในวันศุกร์ที่ 11  มกราคม  2556 ระหว่างเวลา 08.29- 12.00 น. ณ  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม            

08.29  น.    พิธีบูชาสักการะพระพุทธมหาปัญญามุนี  อภิปูชนีย์ศรีปทุม 

                  พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย  ณ บริเวณชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

08.39  น.    พิธีบูชาสักการะพระวิษณุกรรม

08.49  น.    พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่

09.19  น.    ผู้บริหาร  คณาจารย์   เจ้าหน้าที่   นักศึกษาและผู้ร่วมงาน ตักบาตร

                  ข้าวสาร   อาหารแห้งพระสงฆ์   49   รูป บริเวณลานเสาธงหน้าอาคาร

                 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

10.09  น.   พิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระมหาเถระ 10 รูป  ณ  อาคาร 40  ปี  

                  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

11.30  น.   ผู้บริหารร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หน้าอาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

12.00  น.   รับประทานอาหารร่วมกัน