ม.ศรีปทุม จับมือ กลุ่มเซ็นทรัลฯ ร่วมพัฒนาวิชาการและพัฒนาบุคลากร หนุนคนเซ็นทรัลเรียน ป.ตรี โท เอก อานิสงฆ์ถึงครอบครัวพนักงาน พร้อมสานต่อความร่วมมือด้านวิชาการรูปแบบอื่นในอนาคตโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์และค้าปลีก

7 ม.ค. 2556

ม.ศรีปทุม จับมือ กลุ่มเซ็นทรัลฯ ร่วมพัฒนาวิชาการและพัฒนาบุคลากร  หนุนคนเซ็นทรัลเรียน ป.ตรี โท เอก  

          ม.ศรีปทุม – 7 มกราคม 2556  มหาวิทยาลับศรีปทุม  มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ จับมือกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง  กลุ่มบริษัทค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทย  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  โดย ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน  อธิการบดี  และ นายพิชัย  จิราธิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง  เบื้องต้นเตรียมช่วยกันพัฒนาวิชาการ  พัฒนาองค์การและการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน  ในรูปแบบการจัดหลักสูตรอบรม  และการเข้าเรียนในระบบ   เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และยกระดับวุฒิการศึกษาให้แก่บุคลากรของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง  โดยครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงานด้วย

            ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า  ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง  เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งต้องการให้พนักงานได้รับความรู้ทั้งในรูปแบบการเรียนในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นและการเรียนในระดับปริญญาบัณฑิต  ซึ่งทางเซ็นทรัลฯได้ร่วมพูดคุยกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมและเห็นว่าจะสามารถช่วยตอบโจทย์เรื่องนี้ให้แก่ทางเซ็นทรัลฯได้  เพราะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ครบถ้วนหลากหลาย  รวมทั้งมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพและให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดต่อนักศึกษา   ตรงกับนโยบายของเซ็นทรัลฯที่จะเลือกสรรสิ่งที่มีคุณภาพให้แก่พนักงานของตนเอง

            นายพิชัย  จิราธิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง  เปิดเผยว่า  กลุ่มเซ็นทรัลฯมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของเซ็นทรัลฯให้ได้รับความรู้  เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง  ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพในการทำงาน  ซึ่งเมื่อบุคลากรเป็นคนคุณภาพทำงานที่มีคุณภาพก็ย่อมจะช่วยสร้างให้เกิดสังคมคุณภาพ  ดังนั้นทางกลุ่มฯจึงเน้นหาพันธมิตรด้านวิชาการที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพมาร่วมมือสานต่อเจตนารมย์ของเซ็นทรัลฯและพบว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความลงตัวเหมาะสมและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเซ็นทรัลฯได้  ซึ่งการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรนี้ทางเซ็นทรัลฯยังครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงานให้ได้รับโอกาสเข้าร่วมด้วยโดยถือเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานในกลุ่ม อีกทางหนึ่ง

            ดร.รัชนีพร  กล่าวเสริมว่า  การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมมองว่า  จะสามารถต่อยอดให้เกิดเรื่องดีๆที่สามารถขยายผลในวงกว้างออกสู่สังคมได้อีกด้วย เช่น การที่กลุ่มเซ็นทรัลฯเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านการค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศไทย  ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้ในทางปฏิบัติที่อาจขยายผลร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนรายเดียวที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาโลจิสติกส์ แบบครบวงจร  โดยสามารถร่วมกันสร้างเนื้อหาหลักสูตร  หรืออาจเกิดความร่วมมือรูปแบบอื่นๆในอนาคตได้ เช่น อาจร่วมมือในโครงงานสหกิจศึกษา  หรืออาจสร้างเครือข่าย  สร้างสนามในการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา  สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เยาวชนของชาติได้รับความรู้ระดับพรีเมี่ยม จากกูรูตัวจริงและเมื่อจบออกมาก็จะกลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทำงานรับใช้สังคมได้ต่อไป