“พัฒนาวิชาการ ต่อยอดองค์ความรู้”

7 ม.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จับมือกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง  กลุ่มบริษัทค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทย  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  โดยมี ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และนายพิชัย  จิราธิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง เป็นผู้ลงนาม เพื่อพัฒนาวิชาการ  ต่อยอดองค์ความรู้  ในรูปแบบการจัดหลักสูตรอบรม  และการเข้าเรียนในระบบ   เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และยกระดับวุฒิการศึกษาให้แก่บุคลากรของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง  และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ณ ห้อง Board Room ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม