“ถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวา มหาราช”

6 ธ.ค. 2555

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  2555   ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม