ม.ศรีปทุม รับโล่ผู้ให้การสนับสนุนฯ โครงการสร้างทางสร้างธรรม

29 พ.ย. 2555

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับมอบโล่ผู้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบองค์พระพุทธมณฑล จาก นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ในพิธีส่งมอบโครงการสร้างทางสร้างธรรม จัดโดย ครอบครัวข่าว 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ณ สระน้ำด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล จ.นครปฐม