ม.ศรีปทุม เทงบกว่า 12 ล้านบาท! เนรมิตศูนย์สุขภาพสุดทันสมัย

27 พ.ย. 2555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ย้ำเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่   ทุ่มทุนกว่า 12 ล้านบาท เนรมิตศูนย์ฟิตเนสโฉมใหม่   ด้วยอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายอันทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศ   เพื่อสุขภาพพลานามัย ของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่อยากพักผ่อนหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน การเรียน มาออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง  ด้วยสถานที่ เหมาะแก่การพักผ่อน ทุกเพศ  ทุกวัย  ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เตรียมความพร้อม และได้รับเกียรติจาก ดร.สมบัติ คุรุพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   “สู่มหาวิทยาลัย สร้างเสริมสุขภาพ” วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555  ณ  ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

กำหนดการ

13.00 – 13.30 น.  ลงทะเบียน

13.40 – 13.50 น.   พิธีกร (นายไพโรจน์  กิ่งแก้ว ) กล่าวต้อนรับเข้าสู่งานเปิดศูนย์สุขภาพ

-  ชมการแสดง Cover Dance  โดย นักศึกษาชมรม Performing Dance & Drama Sripatum University (เจ้าของถ้วยรางวัลชนะเลิศ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการแข่งขัน “แอโรบิคชิงชนะเลิศ กรุงเทพมหานคร : Bangkok Fit Together” ตามโครงการของ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร)

13.50 – 14.05 น.  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์  พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติและกล่าวถึงความสำคัญของศูนย์สุขภาพ

14.05 – 14.20 น.  อาจารย์โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม      กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของพิธีเปิด ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “สู่มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ”

14.20 – 14.30 น.  ดร.สมบัติ  คุรุพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวแสดงความยินดีในการเปิดศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “สู่มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ”

14.30 -15.10 น.  มอบของที่ระลึกแก่ประธาน ในพิธี และผู้มีเกียรติรับเชิญ

โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์  พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ถ่ายภาพหมู่

15.10 -15.30 น.  เรียนเชิญประธานและผู้มีเกียรติเยี่ยมชม ศูนย์สุขภาพ

ดร.สมบัติ   คุรุพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตัดริบบิ้น และ ร่วมออกกำลังกาย

15.30 น.  เสร็จสิ้นพิธีการ