“ส่งเสริมองค์ความรู้”

20 พ.ย. 2555

ดร. รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  พร้อมด้วยพลตำรวจโทสุวิระ  ทรงเมตตา  ผู้บัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งสองหน่วยงานในด้านการศึกษา  การฝึกอบรม  การวิจัย  การสัมมนา  การประชุมวิชาการ  การดำเนินงานทางวิชาการ  และการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม