“ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555”

12 พ.ย. 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์  ราชบัณฑิต  นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี  ณ วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ