“พิธีฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555”

12 พ.ย. 2555

ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฉลองผ้าพระกฐิน พระราชทาน ประจำปี 2555  และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส  ณ วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งพิธีฉลองผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ครั้งนี้   จัดขึ้นที่บริเวณ  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน