“พิธีประสาทปริญญา ม.ศรีปทุม ประจำปี 2554”

31 ต.ค. 2555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์  ราชบัณฑิต  นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น 2,713  คน  ณ อาคารสวนอัมพร