“คนเก่งเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์”

31 ต.ค. 2555

นายศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์(นศ.ทุนกิจกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 23 ต.ค.55 – 14 ธ.ค.55  ณ ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์