“เผยแพร่วัฒนธรรมไทย”

31 ต.ค. 2555

น.ส.พัชรี สุภเพียร  นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ (นศ.ทุนศิลปวัฒนธรรม) ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดพูดสุนทรพจน์  ในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยไป่เซ่อ  มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2554