ม.ศรีปทุม ทำหลักสูตรการศึกษาร่วม MCC เมียนมา

19 ต.ค. 2555

         ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบของที่ระลึกให้กับ Mr.Tin Win Aung : President of  MCC Group ภายหลังการเจรจาข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ MCC Group สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา