ม.ศรีปทุม สร้างคนเก่งมุ่งสู่อาชีพ นักบัญชี

11 ต.ค. 2555

ม.ศรีปทุม สร้างคนเก่งมุ่งสู่อาชีพ นักบัญชี

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมประลองไอคิว ที่จัดขึ้นเพื่อให้เหล่าเยาวชนของชาติ ได้มีเวทีทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างคนเก่งมุ่งสู่อาชีพ นักบัญชีในอนาคต กับโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชี สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.และระดับชั้น ปวส. ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในงานวันสถาปนาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 23 ปี ณ ห้องคอนเวนชั่น 1,2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.ฐิตาพร สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ครบรอบ 23 ปี วันสถาปนาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทางคณะจึงได้จัดกิจกรรมทางวิชาการขึ้น โดยหนึ่งในนั้นก็คือ โครงการแข่งขันตอบปัญหา ทางด้านบัญชี สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.และระดับชั้น ปวส.ครั้งที่ 4 โดยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียนจากทั่วประเทศได้มีส่วนเข้ามาร่วมในกิจกรรมวันสถาปนาของคณะบัญชี และเป็นการให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถทดสอบไอคิว เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการเข้าศึกษาต่อในระดับอุมดมศึกษา และมุ่งสู่การทำงานในด้านบัญชีได้อย่างมืออาชีพ ในปีนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 69 ทีม โดยแบ่งเป็นระดับปวช.จำนวน 39 ทีม และระดับ ปวส.จำนวน 30 ทีม ซึ่งรางวัลชนะเลิศระดับปวช.ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชลบุรี และรางวัลชนะเลิศระดับปวส.ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี เทค) ทีม1

นางสาวปิยะลักษณ์ ฤทธิ์งาม (น้องครีม) หัวหน้าทีมชนะเลิศระดับปวช.จากโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กล่าวว่า ออกเดินทางจากวิทยาลัยตั้งแต่เวลาตี5 เพื่อเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ เพราะมีความตั้งใจที่จะทดสอบความสามารถ ก่อนการแข่งขันก็ได้เตรียมตัวประมาณ 1 เดือน มีคุณครูคอยติว และแนะนำถึงแนวทางการอ่านหนังสือ ทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการแข่งขันในวันนี้มีข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ และข้อสอบแบบอัตนัยจำนวน 10 ข้อ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคำนวนหายอด ด้านกิจการอุตสาหกรรม สินค้า การร่วมค้าและฝากขาย เวลาทำ 2 ชั่วโมง โครงการนี้ถือเป็นโครงการแรกที่เข้าร่วมประกวดทำให้เราได้รับประสบการณ์ดีๆ เพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จในด้านบัญชีในอนาคตได้ ค่ะ

นายสกานต์ สายสมุทร (น้องกันต์) ตัวแทนทีมชนะเลิศระดับ ปวส.จากโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก (อี เทค) ทีม 1 กล่าวอย่างภูมิใจว่า การเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงออกทางด้านความรู้บัญชี เพราะอย่างน้อยผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจทางด้านนี้ และอยากที่จะทำงานในสายนี้ การเข้ามาร่วมประกวดก็ทำให้เราเห็นจุดอ่อนของตัวเอง ทำให้รู้ว่าการทำงานด้านบัญชีไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะว่างานบัญชีถือเป็นสายอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขรายรับ รายจ่าย คนที่ทำงานด้านนี้จึงต้องมีจรรยาบรรณ และมีความถูกต้องชัดเจนมากที่สุด รางวัลที่ได้รับครั้งนี้จะเป็นแรงจูงใจให้เราตั้งใจศึกษา เพื่อที่จะทำงานในด้านบัญชีอย่างมั่นคงได้ต่อไป ครับ

ได้เห็นความตั้งใจ และความสำเร็จของเหล่าเยาวชนของชาติแล้ว น่าชื่นใจแทนพ่อแม่ผู้ปกครองจริงๆ แน่นอนว่าผลผลิตชิ้นนี้จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในสายงานบัญชี ได้อย่างแน่นอน