“คนเก่งสถาปัตย์คว้า 3 รางวัล”

10 ต.ค. 2555

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คว้า 3 รางวัล จากโครงการประกวดออกแบบผลงานด้านสถาปัตยกรรมฯ ระดับนักศึกษา หัวข้อ “HOUSE LIVING FLOOD DESIGN COMPETITION 2012 BY SCG EXPERIENCE” ซึ่ง 3 รางวัลประกอบด้วย นายสมพงษ์ เพชรศรี คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นาย ปิยะนัถย์ มุงคำภา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ นส. วรรณิศา นาวาล่อง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ซึ่งทั้ง 3 รางวัลได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและบัตรสมาชิก SCG Exp Creative Living โดยมีอาจารย์ทนงศักดิ์ รัตนสุคนธ์ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ อาคาร SCG Experience @Creative Design Center (CDC)