“คนเก่งคณะสถาปัตย์ฯกวาด 3 รางวัล”

9 ต.ค. 2555

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กวาด 3 รางวัลจากการประกวดผลงานสาขาวิชาออกแบบภายใน ภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์ กับโครงการประกวดแข่งขันผลงานสถาปนิกและมัณฑนากรไทยรุ่นใหม่ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555 หรือNippon Paint Thailand Young Designer Award 2012 ซึ่งประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ Gold Award: The Modern Garden ได้แก่ น.ส.สุนทรีย์ ค่ำสุริยา ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Silver Award: BTS Eco Station นายประภาพันธ์ ผิวคล้ำ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ Bronze Award: Green Market นายศิริศักดิ์ ชูเกษร และBronze Award: SWING น.ส.สุพรรณิการ์ ปิ่นเกตุ ซึ่งการประกวดครั้งนี้มีจำนวนทีมนักศึกษาที่เข้าร่วม 160 ทีม โดยมีอาจารย์ชานนท์ วาสิงหน อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งได้รับรางวัล best lecturer ในฐานะที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จัดโดยบริษัท Nippon Paint ณ บริษัท Nippon Paint