ครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตย์ศรีปทุม

5 ต.ค. 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธี “ครอบครู ไหว้ครูช่าง” ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิคุณต่อครูบาอาจารย์ โดยมี ผศ.พล.อ.เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีและคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา
***ในโอกาสนี้ทาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช เป็นพิธีกรผู้ประกอบพิธีครอบครู ไหว้ครูช่าง ในครั้งนี้ด้วย