มอบเกียรติบัตร…เสร็จสิ้นภาระกิจ “การบิน”

5 ต.ค. 2555

คุณณัฐพนธ์ กฤดิบวร ผู้อำนวยการกอง Load Control Department บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 25 คน ที่สำเร็จผ่านการฝึกงานในโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในหน่วยงานบริการภาคพื้น ด้านกองควบคุมการบรรทุก, กองสนับสนุนการบริการ, กองบริการสัมภาระ และกองการบริการพิเศษ ระยะเวลา 4 เดือน เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติงานจริงในด้านบริการเกี่ยวกับการบิน ณ ห้องสุพรรณหงส์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา