เปิดโลกธุรกิจการท่องเที่ยว : เกาะรัตนโกสินทร์

5 ต.ค. 2555

นักศึกษารายวิชา HTI 111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และ นักศึกษารายวิชา HTI 112 การดำเนินงานธุรกิจที่พักแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 200 คน ทัศนศึกษาดูงานในโครงการ “เปิดโลกสู่ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว” บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ อาทิ พระบรมมหาราชวัง, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดอรุณราชวราราม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบการทำงานด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา