เปิดโลกสู่ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว

5 ต.ค. 2555

นักศึกษารายวิชา HTI 111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และ นักศึกษารายวิชา HTI 112 การดำเนินงานธุรกิจที่พักแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 200 คน เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในโครงการ “เปิดโลกสู่ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว” เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการใช้บริการในสถานประกอบการในสถานการณ์จริง ทางอาชีพในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความตื่นตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคม ASEAN ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา
***โดยการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรของ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ…
1. ประวัติและโครงสร้างการบริหารงาน : โดย คุณอรรณพ จันทร์หอมไกล ผู้อำนวยการแผนกฝึกอบรม
2. ฝ่ายงานบริการส่วนหน้าโรงแรม : โดย คุณชลมณี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายต้อนรับ
3. ฝ่ายแม่บ้านโรงแรม : โดย คุณพจนันท์ ธารวานันท์ ผู้จัดการฝ่ายแม่บ้านโรงแรม
4. มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากลและวัฒนธรรมไวน์ : โดย คุณวุฒิศักดิ์ พิชญกาญจน์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารามิราจ พัทยา
5. เยี่ยมชมสถานที่ศึกษาดูงานฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มในแผนกห้องอาหาร, แผนกครัว และแผนกซักรีด