“ศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้”

2 ต.ค. 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง เธียร์เตอร์ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม