ส่งเสริมประสบการณ์จริง สร้างรายได้ระหว่างเรียน

28 ก.ย. 2555

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 800 คน ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2555 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา