ศรีปทุม ร่วมมือ ไอร่า จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์

28 ก.ย. 2555

คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ Sripatum Investment Center by AIRA (SICA) ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ศ.ดร. ศุภชัย พิศิษฐวานิช ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ร่วมการลงนามความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์การทดลองและการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน ในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มขีดความสามารถและมีทักษะในการออมและการลงทุนด้วยตนเองอย่างเข้าใจ ณ อาคาร 30 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา