ม.ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

25 ก.ย. 2555

นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาองค์การ การประชุมทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา