“สถาปนาบัญชีครบรอบ 23 ปี”

20 ก.ย. 2555

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี สถาปนาคณะบัญชี พร้อมกิจกรรมเสวนาเรื่อง ก้าวที่สำคัญของนักบัญชีเมื่อเข้าสู่ AEC โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักบัญชี นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวนมาก  ณ ห้อง Auditorium1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม