“เสวนา เรียนรู้การบริหารธุรกิจ”

20 ก.ย. 2555

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนาโครงการ “ Idea and Idol for  Business  Success  Being  Billionaire The Secret of  Success” โดยได้รับเกียรติจากคุณกรกฏ ธนภัทร ดารานักแสดง และเจ้าของธุรกิจ (Funky Villa) พร้อมด้วยคุณอุบลวรรณ สุขภารังสี และคุณอรวรรณ สุขภารังสี เจ้าของธุรกิจ ( Am-Proud) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Being  Billionaire ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน ร่วมรับฟังเสวนาจำนวนมาก ณ  Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม