“ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ”

20 ก.ย. 2555

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ จำนวน 30 ตัว เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และต่ออายุให้กับสัตว์โลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 14 กันยายน  ณ  วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน