“มอบอุปกรณ์เสริมความรู้”

20 ก.ย. 2555

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานรับสมัคร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้  สร้างภูมิปัญญาให้กับนักเรียน โดยมีนายเฉลิมชัย   จันทรมิตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย