ม.ศรีปทุม ไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์

20 ก.ย. 2555

         ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธี “ไหว้ครู-ครอบครู ดนตรี-นาฏศิลป์” ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิคุณต่อครูบาอาจารย์ โดยมี ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยมงคล ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 30 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

         ในโอกาสนี้ทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก ครูธงชัย สุนทรศารทูล เป็นพิธีกรผู้ประกอบพิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรี นาฏศิลป์ ในครั้งนี้ด้วย