การลงนามความร่วมมือกับ Kwassui Women’s University ญี่ปุ่น

18 ก.ย. 2555

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Professor Noboru Nonomura อธิการบดี Kwassui Women’s University ญี่ปุ่น ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองสถาบัน โดยมี Professor Kyoko Kajihara, Nursing Department และ Professor Kiichiro Yamada, Dean of International Student Exchange Center จาก Kwassui Women’s University อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Yasumasa Mori และอาจารย์ Aki Takahashi สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ ณ Board Room ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้มีความประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โปรดติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Yasumasa Mori สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม