สสอท. จับมือ ป.ป.ส. เปิดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังนักศึกษา เอาชนะยาเสพติด

13 ก.ย. 2555

         ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานเครือข่ายเอาชนะยาเสพติด สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน และประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา (สสอท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนันทนาการโครงการ ” รวมพลัง นิสิต นักศึกษา เอาชนะยาเสพติด : ค่ายทักษะชีวิต ต่อต้านยาเสพติด” ให้กับผู้นำนักศึกษา ภาคกลางตอนบน ทั้งหมด 81 สถาบัน จำนวน 300 คน เพื่อปลูกฝังให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “รวมพลัง นิสิต นักศึกษา เอาชนะยาเสพติด” ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม To Be Number One เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา