ให้โอวาทนักศึกษาทุนสมาคม The Japan Foundation Kansai Japanese Training Center

30 ส.ค. 2555

     ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้แสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่ นางสาว ทิพย์วารี เจริญดี นางสาวอนุสรา ชานก นางสาว วรรณวิสา รชตะนันทบวร นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับทุนจากสมาคม The Japan Foundation Kansai Japanese Training Center, Osaka  Japan เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมต้อนรับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น จำนวน 5 คน จาก 3 มหาวิทยาลัย คือ Gakushuin University กับ Taisho University และ Yasuda Women’s University จาก กรุงโตเกียวและเมืองฮิโรชิมา ที่มาเป็นอาจารย์ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น 1 และ 3 ในภาค 1/2555  โดยผศ. บรรเจิด จงอภิรัตนกุล ผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯ พร้อมด้วยผศ. ยาสุมาสา โมริ อาจารย์อากิ ทาคะฮาซิ และอาจารย์รุ่งรัตน์ วัชรพฤกษ์ อาจารย์ประจำ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม เป็นผู้นำเข้าพบ ณ ห้องบุษกร อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน