ศรีปทุม ชูสปิริตทีม คว้ารางวัลเกมออนไลน์ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง

28 ส.ค. 2555

ศรีปทุม ชูสปิริตทีม คว้ารางวัลเกมออนไลน์

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง

     ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปี 4 สร้างความสำเร็จ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ในการสร้างสรรค์เกมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Face book ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบเกม Great King City จัดโดย เมืองไทยประกันชีวิต บริษัท หัวคิดทันสมัย  บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นนีจี จำกัด และบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด

 

        Great King City เป็นเกมออนไลน์ ที่น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Face book มีการทำเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และสังคมเมืองขนาดเล็กไปจนใหญ่ โดยใช้หลักการ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นหัวใจสำคัญหลักของเกม นอกจากนี้ยังมีระบบเศรษฐกิจต่างๆ ระบบธนาคาร ระบบประกัน ซึ่งจำลองใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริง  โดยกลุ่มเป้าหมายของเกม เน้นไปที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ที่สนใจและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์ Face book ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด

 

       น.ส. อัจฉริยาภรณ์ หงษา   นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย  สาขาวิชาเกมและแอนิเมชั่น ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวหน้าทีม กล่าวว่า  พวกเราในทีมได้สร้างเกมชื่อว่า “เกมแพทย์อาสามหาสนุก” เป็นเกมใน Face Book  รูปแบบเกมจะมีหมอเฉพาะทาง 4 ด้านได้แก่ ด้านจักษุแพทย์  ด้านศัลยแพทย์  แพทย์ทั่วไป และศัลยกรรม  ให้ผู้เล่นบริหารจัดการ โดยใช้ไอคอน เลือกเมนูในการรักษาคนไข้ให้ถูกโรค  ซึ่งผู้เล่น 1 คนอาจเป็นหลากหลายโรค ฉะนั้นผู้เล่นจะต้องรักษาผู้ป่วยให้หายขาด โดยการจับเวลาเล่นเกมภายใน 5 นาที โดยมีแต่ละระดับความยากง่ายให้แข่งขัน    พร้อมทั้งมีคำอธิบายถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงให้ผู้เล่นทราบ

 

       นายธนะชัย แย้มพลอย    นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาเกมและแอนิเมชั่น ชั้นปี 4   มหาวิทยาลัยศรีปทุม สมาชิกทีม  เปิดเผยว่า   รู้สึกภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมในการสร้างเกมที่เกี่ยวข้องกับโครงการของในหลวง ซึ่งผมคิดว่าในปัจจุบันยังมีเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกเยอะ ที่ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการดีๆที่พระองค์ท่าน ได้ทรงทำให้กับปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน   เราในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็ขอตั้งใจทำความดีเพื่อในหลวงของเรา และโครงการนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับ ผู้เล่นเกมได้รู้ถึงความภูมิใจที่เราได้เกิดเป็นคนไทย ครับ

        น.ส. ศศิกานต์ เพ็งสมบัติ     นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย  สาขาวิชาเกมและแอนิเมชั่น ชั้นปี 4   มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การประกวดครั้งนี้ทำให้เราเกิดจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อออนไลน์ และได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบกระบวนการการทำงาน รวมถึงข้อดีข้อเสียต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม กับเพื่อนๆ ได้ทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม   เป็นต้น ที่สำคัญเป็นการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับกลุ่มเยาวชน พร้อมให้เยาวชนสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม ในอนาคตได้ ค่ะ

        อาจารย์วรากร ใช้เทียมวงศ์  หัวหน้าสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวว่า ในการประกวดครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดโครงการ ที่มีโครงการดีๆให้กับนักศึกษา  ซึ่งสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับกลับไปก็คือประสบการณ์การเรียนรู้ ในรูปแบบการลงมือปฏิบัติจริง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ชีวิตในการทำงานในอนาคต  ค่ะ

        นับว่าสุดยอดกันไปเลย กับผลงาน เกมแพทย์อาสามหาสนุก” ของเหล่าน้องๆนักศึกษาจากรั้วศรีปทุม   แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราต้องรู้จักใช้ รู้จักเล่น เพราะว่าเกมนั้น ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน จริงอยู่มันอาจจะช่วยผ่อนคลายความเครียดให้ความสนุกกับเราได้  แต่มันก็มีโทษถ้าเราอยู่กับเกมมากจนเกินไป