“เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน”

24 ส.ค. 2555

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานตัดริบบิ้นปล่อยขบวนพาเหรด SPU GETTING READY FOR ASEAN  ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ในการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเหล่าประเทศย่านอาเซียน จัดโดย  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิติศาสตร์ และ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม