ติดปีกสู่ความสำเร็จ

24 ส.ค. 2555

     ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ดร.สุภัทร จำปาทอง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะประธานเปิดพิธี “ติดปีกสู่ความสำเร็จ” โดยมีผู้บริหารจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ร่วมทำพิธีประดับปีกให้กับ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ณ  ห้องออดิทอเรียม  อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน