กีฬา ม.ศรีปทุม ลงนามซื้อขาย-ติดตั้งอุปกรณ์กีฬาใหม่

24 ส.ค. 2555

         อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อ-ขาย และติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย (Fitness) กับ คุณสมรรถพล โหล่ศริวัฒน์ ผู้แทนบริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนค์ รีครีเอชั่น เอเชีย จำกัด โดยมี อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา และ อาจารย์สุรเดช แสงเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาการซื้ออุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบุคคลทั่วไปได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น กับการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีมาตรฐานสากลและมีความทันสมัยของยี่ห้อเซียร่า ณ ศูนย์สุขภาพ อาคาร 30  ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

         โดยทาง สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะควบคุมและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย (Fitness) ขึ้นใหม่ทั้งหมด และจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 นี้