ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สน.บางเขน

23 ส.ค. 2555

         ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน (กต.ตร.สน.บางเขน) ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา