“ส่งเสริม เครือข่าย e-Learning”

21 ส.ค. 2555

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ นายเอกราช  ปัญจวีณิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  จับมือสร้างสัมพันธภาพในการพัฒนางานระบบเครือข่าย e-Learning ในสถาบันการศึกษา  ภายหลังการให้สัมภาษณ์ กับสื่อมวลชนสายไอที เรื่องโครงการ e-Learning มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง Board Room  ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม