การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน

16 ส.ค. 2555

       อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและประชุมหารือกับ Dr. Wang Li, Dean of International College, Vice Director of International Relations Office, Professor of Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering จาก Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย รวมถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีการเจรจาในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่างๆ อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลมีเดีย รวมถึงการจัดหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม