“แถลงข่าว Upgrade Your Life: Digital Media Design Competition 2012”

16 ส.ค. 2555

ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย Mr. Danny Chang Regional Sales Director of GIGABYTE Technology Co.,Ltd. และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงานชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Upgrade Your Life: Digital Media Design Competition 2012” โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างอิสระ ภายใต้แนวความคิด Upgrade Your Life : Upgrade Your Love  จัดโดย คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท GIGABYTE Technology Co.,Ltd.   ณ  Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม