โลกกิจกรรมนักศึกษา “คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา”

15 ส.ค. 2555

         ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน “เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2555 “คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา” ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

         โดยชมรมที่เกิดขึ้น ประจำปีการศึกษา 2555 นี้ มีทั้งหมด 28 ชมรม ก็ขอเชิญชวนนักศึกษา ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา ตึก 10 ชั้น 5 หรือสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตึก 10 ชั้นใต้ดิน…

         ชมรมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 28 ชมรม ได้แก่

1

ยุวชนประชาธิปไตย

15

SPU X-Team

2

ยุติธรรม

16

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท

3

อนุรักษ์ธรรมชาติ

17

SPU Joomla

4

Visual Effect

18

Rotaract Club

5

คนสร้างสรรค์กฎหมาย

19

SPU Chorus

6

Free Style Dance

20

พุทธศาสตร์

7

รักการอ่าน

21

Game Maker Club

8

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

22

ดนตรี

9

คริสเตียน

23

ภาษาสัญจร

10

SPU Finance Club

24

นักพัฒนาซอฟแวร์เกมส์

11

นักศึกษาผู้ประกอบการ

25

Art & Design

12

IT Smart

26

Act Film

13

มุสลิม

27

PD

14

ลูกนิติ

28

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์