“ ยินดีกับคนเก่งประกวดภาพถ่าย มุมที่ชอบ..ภาพที่ใช่”

15 ส.ค. 2555

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมแสดงความยินดีและให้เกียรติมอบรางวัล ในโครงการกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มุมที่ชอบ…ภาพที่ใช่ ในอาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ตึก 11)” ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโทรศัพท์มือถือ iPhone 4s  จำนวน 1 เครื่องได้แก่ นางสาววีรนุช หนองขุ่นสาร เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ นายกุลฎิดษ์  ภาคพรม เจ้าหน้าที่ศูนย์มีเดีย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวอรอุมา ชูแสง เจ้าหน้าที่ ศูนย์ ICT  ซึ่งการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่  และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ณ ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคารดร.สุข  พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม