“ม.ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย –เทค”

10 ส.ค. 2555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพการเรียนการสอน เทคโนโลยีอันทันสมัย  ให้กับนักเรียนระดับปวช.และปวส.ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  ณ  Exhibition ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม