ศรีปทุม ถวายเทียน งดเหล้า เข้าพรรษา

1 ส.ค. 2555

          อ.กฤช กาญจนาภา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์  ตามโครงการร่วมรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาส “วันเข้าพรรษา” ประจำปี พ.ศ.2555 ณ วัดบางบัว (บางเขน) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา