“รับขวัญน้องใหม่นิติศาสตร์ รุ่น 42”

31 ก.ค. 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ รหัส 55 รุ่นที่ 42  ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียน  และเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีรับขวัญนักศึกษาใหม่ครั้งนี้  ณ  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน