อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษาทุน IAESTE ไปฝึกงานที่สาธารณรัฐโคลอมเบีย

31 ก.ค. 2555

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้โอวาทและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมของที่ระลึก แก่นายอภิวัฒน์ ศรีสังข์ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขา International Business Communication ชั้นปี 4 ในโอกาสสอบชิงทุน IAESTE ได้   โดยไปฝึกงานด้านเทคนิคที่ Universidad of Antonio Nariño เมืองโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย เป็นเวลา 1 ปี ณ ห้องบุณฑริก ชั้น 2 อาคาร   ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน