การเตรียมความพร้อมงานบริการเพื่อรองรับอาเซียน

30 ก.ค. 2555

        ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมงานบริการเพื่อรองรับอาเซียน” ให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีประชุม ที่เรียนวิชา HUM 311 บัณฑิตอุดมคติ 1 ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน