ปฐมนิเทศนักกีฬาทุน ม.ศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555

27 ก.ค. 2555

         อ.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา ร่วมให้โอวาทและมอบทุนแก่นักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 277 คน เนื่องในโอกาสวัน “ปฐมนิเทศนักกีฬาทุน” เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านกีฬาในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และกำหนดกรอบระเบียบ วินัย ความประพฤติ การดำเนินชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ตามโครงการของ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา