ศรีปทุม ทำบุญ ตักบาตร หล่อเทียน “วันเข้าพรรษา” ประจำปีการศึกษา 55

25 ก.ค. 2555

         ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาส “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามครรลองและแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนา คือ การทำดีละเว้นความชั่ว และรู้จักทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามโครงการของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

         โดยทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะมีขบวนแห่เทียนนำไปถวายตามประเพณีวันเข้าพรรษา ณ วัดบางบัว (บางเขน) ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ขอเรียนเชิญ…คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมขบวนพิธีแห่เทียนพรรษาได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป